Quyền lợi khi trở thành Sứ giả của Táo Vàng

Sứ giả Nhân ái của Táo Vàng có những quyền lợi sau:

  • Mua và sử dụng Táo Vàng với giá đặc biệt dành cho Sứ giả.
  • Được đào tạo các kiến thức về sản phẩm và dịch vụ.
  • Được đào tạo các kỹ năng cần thiết để bán hàng.
  • Được sử dụng những kênh truyền thông của Táo Vàng trong quá trình bán hàng.
  • Được tham gia các khóa học khác của Thầy Trần Quốc Phúc nói riêng và học viện Táo Vàng nói chung với giá ưu đãi.

Chi tiết về chính sách và ưu đãi dành cho Sứ giả xin vui lòng liên hệ HOTLINE: 0933 322 366